vuotmanhdieu6 1c034

Kinh chim Ưng (Sakunagghi Sutta)

Tống Phước Khải dịch từ Anh sang VIệt

vuotmanhdieu1 10750

Xưa kia có một con chim ưng bất ngờ sà xuống và quắp lấy con chim cút. Trong lúc bị chim ưng nhấc mang đi, chim cút than vãn rằng:

“Ôi, thật là xui xẻo và kém phước! Ta đã rong ruổi khỏi địa phận của mình và đi vào lãnh địa của kẻ khác. Giá như ta vẫn ở trong địa phận của mình, trong trú xứ của tổ tiên mình, thì chim ưng này chẳng xứng là đối thủ của ta.”

Con chim ưng liền hỏi: “Lãnh địa của ngươi là gì? Trú xứ của tổ tiên ngươi là gì?”

“Là cánh đồng mới cày xong với những luống đất được lật xới.”

Thế rồi con chim ưng ỷ lại vào sức mạnh của mình, chẳng do dự với sức mạnh của mình nên đã thả con cút ra:

“Đi ngay, con cút kia, nhưng ngay cả khi ngươi đến đó rồi, ngươi cũng không thoát được ta.”

Thế là con cút chạy đến nơi cánh đồng mới cày với những tảng đất đều đã được xới lên. Nó leo lên đứng trên chóp của một tảng đất to nhất và trêu thách với con chim ưng: “Nào hãy tới đây và bắt ta đi chim ưng! Nào hãy tới đây và bắt ta đi chim ưng!”

Thế rồi con chim ưng ỷ lại vào sức mạnh của mình, chẳng do dự với sức mạnh của mình, xếp hai cánh lại và bất thần lao xuống chộp con cút. Khi con cút nhận biết con chim ưng đang lao nhanh đến bắt mình, nó bèn lách vào sau một tảng đất, và ngay tức khắc con chim ưng bị vỡ ngực.

Điều có thể xảy ra đối với bất của ai lang thang vào những nơi không phải lãnh địa của mình mà là trú xứ của kẻ khác.

Này các Tỳ Khưu, vì lý do này, các ông không nên lang thang vào nơi nào không phải lãnh địa của các ông mà là trú xứ của kẻ khác. Đối với người nào lang thang vào nơi không không phải lãnh địa của mình mà là trú xứ của kẻ khác thì Ác Ma sẽ có được lối mở, Ác Ma sẽ có được chỗ đứng. Và đối với một Tỳ Khưu, thế nào là không phải lãnh địa của mình mà là trú xứ của kẻ khác? Đó là năm món dục lạc. Thế nào là năm?

1- Các hình sắc được nhận biết bởi mắt – đồng thỏa, hài lòng, quyến rũ, khả ái, kích thích, hấp dẫn.

2- Âm thanh được nhận biết bởi tai…

3- Mùi được nhận biết bởi mũi…

4- Vị được nhận biết bởi lưỡi…

5- Xúc giác được nhận biết thân – đồng thỏa, hài lòng, quyến rũ, khả ái, kích thích, hấp dẫn.

Này các Tỳ Khưu, hãy dạo chơi trong nơi nào là lãnh địa của các ông, là trú xứ của tổ tiên của các ông. Ác Ma sẽ không có lối mở, Ác Ma sẽ không có chỗ đứng. Và đối với một Tỳ Khưu, thế nào là trú xứ của tổ tiên mình? Đó là Bốn Niệm Xứ.

Thế nào là bốn? Như thế này đây các Tỳ Khưu:

Vị ấy trú chánh quán thân trên thân (kàye kàyànupassī), tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm, diệt trừ tham ái và phiền muộn trong cuộc sống.

Vị ấy trú chánh quán thọ trên thọ (vedanàsu vedanànupassī)… nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm, diệt trừ tham ái và phiền muộn trong cuộc sống.

Vị ấy trú chánh quán tâm trên tâm (citte cittànupassī)… nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm, diệt trừ tham ái và phiền muộn trong cuộc sống.

Vị ấy trú chánh quán pháp trên pháp (dhammesu dhammànupassī),nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm, diệt trừ tham ái và phiền muộn trong cuộc sống.

Đấy, đối với một Tỳ Khưu, là lãnh địa của riêng mình, là trú xứ của tổ tiên mình.

Tương Ưng Bộ Kinh – Samyutta Nikaya

Dịch Pali sang Anh: Thanissaro Bhikkhu

Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Tống Phước Khải

Visits: 2975