Hình thành và phát triển các tông phái Phật giáo Trung Quốc

A- Dẫn nhập Từ Ấn Ðộ du nhập vào Trung Quốc, Phật giáo đã nhanh chóng hòa nhập vào các hệ tư tưởng văn hóa – tôn giáo bản địa. Trong quá trình du nhập, hình thành và phát triển có thể nói Phật giáo Trung Quốc đã tạo ra bản sắc riêng so với nguồn cội Ấn, đồng thời […]

Read more

Ý nghĩa chữ tu

  GN – Là đệ tử của Đức Phật, chúng ta đi theo lộ trình của Phật đã đi và thể hiện trong cuộc sống những giáo pháp mà Ngài truyền trao cho chúng ta.  Tuy nhiên, trong đạo Phật, khi triển khai lời Phật dạy, mỗi vị Tổ sư đều có phương pháp thực tập riêng biệt, khác nhau, […]

Read more
Đạo Phật pháp môn và Đạo Phật nguyên chất

Đạo Phật pháp môn và Đạo Phật nguyên chất (TT.Thích Nhật Từ)

Bài pháp: Đạo Phật pháp môn và Đạo Phật nguyên chất – được Thầy Thích Nhật Từ giảng. Nội dung bài giảng: Đạo Phật pháp môn và Đạo Phật nguyên chất do ĐĐ Thích Nhật Từ trình bày, bài pháp được thuyết tại chùa Xá Lợi ngày 19/12/2013. Visits: 65

Read more

Tại sao pháp danh của các hòa thượng Việt Nam lại thường bắt đầu bằng chữ ‘Thích’?

Pháp danh của đệ tử nhà Phật thời kỳ đầu không có chữ Thích (ví dụ các ngài Ma-Ha Ca-Diếp, Mục Kiền Liên, Tu-Bồ-Đề… là đại đệ tử của Phật đều không sử dụng chữ Thích). Khi Phật Giáo truyền qua Trung Hoa tới thời nhà Tấn, Ngài Đạo An xướng xuất việc lấy họ Thích làm họ cho người […]

Read more

Pháp môn Tịnh Độ trong kinh điển Pàli

Người Phật tử Việt Nam xưa nay thường biết đến khái niệm Tịnh Độ qua các kinh nói về Phật Di Đà (Amitàbhasutra và Sukhavativyùhasutra ) từ Hán Tạng, vốn được phiên dịch từ kinh điển Sanskrit. Ở đó, cõi Tịnh Độ hay Cực Lạc (từ Phạn ngữ là Sukhavatì) được mô tả là một cảnh giới tuyệt vời với […]

Read more