Đạo Phật pháp môn và Đạo Phật nguyên chất

Đạo Phật pháp môn và Đạo Phật nguyên chất (TT.Thích Nhật Từ)

Bài pháp: Đạo Phật pháp môn và Đạo Phật nguyên chất – được Thầy Thích Nhật Từ giảng. Nội dung bài giảng: Đạo Phật pháp môn và Đạo Phật nguyên chất do ĐĐ Thích Nhật Từ trình bày, bài pháp được thuyết tại chùa Xá Lợi ngày 19/12/2013.

Visits: 4381