Bodhgaya Tree_

Bodhgaya, Nơi Đức Phật Giác Ngộ

  1.1 Cách để đi đến nơi: Bodhgaya (Bồ-Đề Đạo Tràng) nằm trong bang Bihar, cách Patna 105 km bằng đường bộ và Varsanasi 230 km bằng đường bộ. 1.2 Ý Nghĩa Tôn Gíao (2), (16), (26) Sau ‘Cuộc Từ Bỏ Vĩ Đại’, Bồ-tát đã đến gặp 2 đạo sư tu khổ hạnh là Alara Kalama và Udakka Ramaputta, những […]

Read more
happy buddha birthday_compressed

Ý nghĩa ngày Phật Đản

  Có những nước Á Châu như nước Srilanca, vàongày Phật Đản không có ai bị đói bụng hết. Tại vì nhà nào cũng để mâm cơm ở trước cửa và bất cứ ai đói bụng cũng đều được mời ăn cơm đó. Trongngày Phật Đản không có ai bị đói vì nhà nào cũng cúng dường cơm, chùa nào […]

Read more
Duy Nga Doc Ton

Duy Ngã Độc Tôn

  Duy Ngã Độc Tôn Thiên thượng thiên hạ Duy ngã độc tôn Vô lượng sinh tử Ư kim tận hỷ” Có nghĩa là: Trên trời, dưới trời Ta là người duy nhất Kiếp này là kiếp cuối cùng của Ta Vì không còn sinh tử nữa. Chúng ta có thể hiểu các câu kệ ”Thiên thương thiên hạ. Duy […]

Read more
vườn Phật

Chồn Cưới Công Chúa

Một thuở nọ tại vườn Trúc-Lâm thuộc thành Vương-Xá, ta từng nghe đức Phật nói như vầy: “Thuở xa xưa vào một kiếp nọ, có vị đạo sĩ lánh mình ẩn tu trong hang động, ngày ngày sống với núi rừng cỏ cây, vui với chim hót suối reo, đêm đêm chuyên tâm thiền tọa tụng kinh âm thanh lảnh […]

Read more
Những quả của bất thiện nghiệp mà Đức Phật phải thọ lãnh trong kiếp cuối cùng

Những quả của bất thiện nghiệp mà Đức Phật phải thọ lãnh trong kiếp cuối cùng

QUẢ CỦA NGHIỆP (KAMMAPHALA) -ooOoo- Nghiệp có hai loại: thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Thiện nghiệp thì cho quả tốt: thân an lạc, tâm an lạc, bất thiện nghiệp thì cho quả xấu: khổ thân, khổ tâm. Ðối với Ðức Bồ Tát Siddhattha đã tạo đầy đủ thiện nghiệp: ba mươi pháp hạnh ba la mật, nên cho quả […]

Read more

Đức Phật cảm thắng voi Nalagiri

SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ BA ÐỨC PHẬT CẢM THẮNG VOI NÀLÀGIRI -ooOoo- Ðức Phật cảm thắng được voi Nàlàgiri, do nhờ tâm từ. (Bộ Chú giải Jàtaka…, bộ Vinayapitaka…) Hoàng tử Devadatta là hoàng huynh của Công chúa Yasodharà, cả hai là con của Ðức vua Suppabuddha dòng Sakya, (cậu ruột của Thái tử Siddhattha) và Hoàng hậu Amittà (cô ruột của […]

Read more

Đức Phật cảm thắng Dạ Xoa ALavaka

SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ NHÌ ÐỨC PHẬT CẢM THẮNG DẠ XOA ÀLAVAKA -ooOoo- Ðức Phật cảm thắng dạ xoa Àlavaka rất hung ác, hơn cả Ác Ma Thiên, nhờ pháp nhẫn nại. Dạ xoa Àlavaka thuộc bộ hạ của vua trời Kuvera (một trong Tứ đại thiên vương cai trị chúng dạ xoa ở về phương Bắc). Dạ xoa Àlavaka rất […]

Read more

Đức Bồ Tát toàn thắng Ác Ma Thiên

SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ NHẤT ÐỨC BỒ TÁT TOÀN THẮNG ÁC MA THIÊN -ooOoo- Ðức Bồ Tát đã toàn thắng Ác Ma Thiên có quyền lực bậc nhất, do nhờ 30 pháp hạnh ba la mật tròn đủ. Trong Tăng Chi bộ kinh (Anguttaranikàya, Catukkanipàta, kinh Pannatisutta), Ðức Phật dạy có bốn chúng sinh được chế định là bậc siêu […]

Read more
10 chướng nạn của Đức Phật

10 chướng nạn của Đức Phật

Cuộc đời của Đức Phật lịch sử bằng xương bằng thịt được ghi lại trong kinh tạng Nguyên Thủy chính là những bằng chứng sống động về hành vi, lối sống và cách ứng xử của một bậc Thánh nhân hy hữu, thầy của Trời và Người đã xuất hiện ở trên thế gian này khi phải đối diện với […]

Read more
Đức Phật và Rahula (La Hầu La)

Đức Phật và Rahula (La Hầu La)

Rahula (La Hầu La) là con duy nhất của Thái Tử Siddhattha và Công Chúa Yasodhara. Ngài sanh ra đúng nhằm ngày mà Thái Tử Siddhattha quyết định thoát ly thế tục. Tin mừng Công chúa hạ sanh hoàng nam đến trong lúc Thái tử đang trầm tư chiêm nghiệm trong ngự uyển. Trái với lệ thường khi người ta […]

Read more
Đức Phật và Công Chúa Yasodhara (Da Du Đà La)

Đức Phật và Công Chúa Yasodhara (Da Du Đà La)

Công Chúa Yasodhara (Da Du Đà La), thường được gọi là Rahulamata, hay Bimba, hay Bhaddakaccana, là con của vua Suppabuddha, trị vì dân tộc Koliya, và Hoàng hậu Pamita, em gái Vua Suddhodana [8]. Công Chúa Yasodhara (Da Du Đà La) đồng tuổi với Thái Tử Siddhattha. Lúc bà lên mười sáu, Thái Tử Siddhattha được vua Suppabuddha chọn […]

Read more
Đức Phật tế độ vua Tịnh Phạn

Đức Phật tế độ vua Tịnh Phạn

Vua Tịnh Phạn Muốn Gặp Đức Phật. Hay tin Đức Phật đang ngự tại thành Rajagaha (Vương Xá) và đang truyền bá Giáo Pháp, Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) càng nóng lòng muốn gặp người con trí tuệ. Chín lần liên tiếp, đức vua truyền lệnh cho chín vị sứ thần đến triệu thỉnh Đức Phật về Kapilavatthu (Ca Tỳ La […]

Read more
1 2