Hình thành và phát triển các tông phái Phật giáo Trung Quốc

A- Dẫn nhập Từ Ấn Ðộ du nhập vào Trung Quốc, Phật giáo đã nhanh chóng hòa nhập vào các hệ tư tưởng văn hóa – tôn giáo bản địa. Trong quá trình du nhập, hình thành và phát triển có thể nói Phật giáo Trung Quốc đã tạo ra bản sắc riêng so với nguồn cội Ấn, đồng thời […]

Read more

Phật giáo Tây Tạng

OM là từ biểu trưng cho cái vô cùng, viên mãn, vĩnh hằng.Những người Phật tử Tây Tạng tin tưởng rằng bản thể của vũ trụ biểu đạt qua âm thanh mật chú (mantra). Mật chú là sức mạnh làm cho tâm thức tập trung và trở nên nhu nhuyến. Chữ mantra có nguồn gốc từ ngữ căn tiếng Phạn: manas, […]

Read more

Một ngày trên núi Tây Thiên

Qua sự giới thiệu của một vị Đại đức khá tinh thông giáo điển và ít nhiều am hiểu Mật tông, tôi đã tìm đến tịnh thất Tây Thiên – Vĩnh Phúc, nơi tôi có thể chứng kiến hầu như trọn vẹn pháp tu Mật tông Tây Tạng của dòng truyền thừa Drukpa tại Việt Nam. Để lại tất cả […]

Read more
Đạo Phật pháp môn và Đạo Phật nguyên chất

Đạo Phật pháp môn và Đạo Phật nguyên chất (TT.Thích Nhật Từ)

Bài pháp: Đạo Phật pháp môn và Đạo Phật nguyên chất – được Thầy Thích Nhật Từ giảng. Nội dung bài giảng: Đạo Phật pháp môn và Đạo Phật nguyên chất do ĐĐ Thích Nhật Từ trình bày, bài pháp được thuyết tại chùa Xá Lợi ngày 19/12/2013. Visits: 65

Read more