Vài cách đọc kinh sách

Vài cách đọc kinh sách

[responsivevoice_button voice=”Vietnamese Female” buttontext=”Bấm Để Nghe Đọc”] Hỏi: Khi nghiên cứu kinh Pali, tôi nên tìm hiểu theo chiều hướng nào? Đọc hết 1 lượt rồi xem bài nào quan trọng hay tập trung vào các bài thực hành? Tôi có nên đọc sang tạng Thắng Pháp không?   Đáp: *Về nghiên cứu kinh điển thì tùy theo mục đích […]

Read more