thế à!

Thế à!

”Nếu ai đó ca tụng bạn thì một ngày nào đó họ cũng có thể dè bỉu bạn. Sự ca tụng hay dè bỉu, khen hay chê không phải là ta nhưng tâm luôn có thói quen dính mắc vào sự hài lòng và phản ứng với sự bất toại nguyện. Sống an nhiên tự tại vượt qua được khen […]

Read more

Thiền Quán và Bốn Sự Thật Cao Diệu

Thiền Sư Mahasi Sayadaw Bình Anson lược dịch (Sau đây là một bài pháp ngắn của ngài Thiền Sư giảng tại Nepal năm 1980) -oOo- Chân lý mà chúng ta phải thực chứng là chân lý có liên quan đến Tứ Diệu Ðế, Bốn Sự Thật Cao Diệu. Ðó là: (1) Sự Thật về Khổ (Khổ đế), (2) Sự Thật […]

Read more
lòng tự tại

Thực tập thiền quán trong ba phút

Bây giờ, Sư sẽ hướng dẫn quí vị để thử thực hành Thiền Quán Vipassana trong vài ba phút. Thiền Quán là pháp hành ghi nhận sự phát khởi và diệt tận của các hiện tượng tâm-vật-lý để giúp chúng ta nhận thức rõ bản chất thật sự của chúng. Mỗi khi ta nhìn, nghe, nếm, ngửi, chạm xúc hoặc […]

Read more
Thiền là sự hiểu biết chính mình

Thiền là sự hiểu biết chính mình

  Một hôm có thiền sinh từ Chicago đến Trung tâm Thiền Providence bạch hỏi Thiền sư Sùng Sơn: – Thiền là gì ? Thiền sư cầm gậy Thiền gõ lên đầu thiền sinh và hỏi: – Ông hiểu không ? Thiền sinh đáp: – Con không biết. Thiền sư nói: Tâm không biết này là ông. Thiền là sự […]

Read more
rơi tro trên thân Phật

Rơi tro trên thân Phật

Có một người đàn ông đến Trung tâm Thiền hút thuốc, Ông ta lại gần tượng Phật phà khói thuốc vào mặt Phật và khảy rơi tro trên bắp vế của ngài. Nếu bạn đứng đó, sẽ xử trí ra sao? Người này đã hiểu rằng chả có gì là phàm thánh cả. Vạn vật trong vũ trụ đồng một […]

Read more
toạ thiền ca

Toạ thiền ca ( Bạch Ẩn thiền sư)

Chúng sinh gốc là Phật Giống như nước với băng Ngoài nước không có băng Ngoài chúng sinh không Phật Đạo gần bên chẳng biết Mà cầu tìm xa xôi Thật đáng thương xót thay Như kẻ tắm trong nước Lại chết mòn vì khát Như con nhà phú gia Lại tha phương cầu thực Ta trôi lăn sáu cõi […]

Read more
người vô sự

Người vô sự

  Ta không nên đi tìm cầu Bụt, Tổ, Bồ Tát, tam thân, thập địa, thế giới hoa tạng, lầu các của Di Lặc ngoài ta. Ta phải chấm dứt mọi tìm cầu. Phải ngưng sự tìm cầu ngay và hãy trở về bản thân trong giây phút hiện tại. Bản thân trong giây phút hiện tại chứa đựng tất […]

Read more
Cách Tính Thời Gian Theo Phật Giáo và Phật kiếp

Cách Tính Thời Gian Theo Phật Giáo và Phật kiếp

1. Cách Tính Thời Gian Theo Phật Giáo Trong hệ thống tính thời gian của Phật Giáo, từ “kappa” có nghĩa là một “chu kỳ hay một aeon” được dùng để chỉ những giai đoạn thời gian hay thời kỳ nào đó theo thứ tự chu kỳ. (Bản thân từ tiếng Anh “aeon” dùng để dịch từ “kappa” của tiếng […]

Read more
Nữ cư sĩ đầu tiên quy y Tam bảo

Sự khác biệt giữa Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo (Thích Bửu Chánh)

Hòa thượng Thích Minh Châu, trong lời nói đầu tác phẩm “ Lịch sử Đức Phật Thích Ca là lịch sử một con người, do nhờ công phu tu tập bản thân đã trở thành một con người hoàn thiện, một bậc thánh giữa thế gian”. I- Đức Phật lịch sử 1. Sơ lược lịch sử Đức Phật Hòa thượng […]

Read more
1 2 3 4 6