bạn phải chạy nhưng chớ để hối tiếc về sau

Bạn phải chạy nhưng chớ có để hối tiếc về sau

[responsivevoice_button voice=”Vietnamese Female” buttontext=”Bấm Để Nghe Đọc”]

 

Trong cuón Thế Giới Phẳng có kể câu chuyện trong ngạn ngữ Châu Phi:

“Mỗi sáng ở châu Phi,một con linh dương thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn cả con sư tử nhanh nhất nếu không nó sẽ bị giết.

Mỗi sáng một con sư tử thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất hoặc nó sẽ bị chết đói.

Điều quan trọng không phải việc bạn là sư tử hay linh dương. Khi mặt trời mọc,bạn nên bắt đầu chạy.”

bạn phải chạy nhưng chớ để hối tiếc về sau

Đây là quy luật đau lòng của sự tồn tại mưu sinh. Sự trả giá cho khát khao hiện hữu được truyền qua bao nhiêu kiếp sống của mỗi chúng sinh. Lao về phía trước chỉ để tồn tại mà không chúng sinh nào thoái khỏi cái chết. Để rồi lại xoay vần trong sự tái sinh, trong sự đuổi bắt của vòng xoáy mưu sinh bất tận mà không dễ gì thoát ra được. Dù có là phước lớn như một vị vua thì cũng chạy đua để không bị lật đổ, ám hại. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy về phòng hộ của người cư sĩ:

“Ở đây những tài sản của thiện nam tử, do tháo vát tinh tấn thu hoạch được, do sức mạnh bàn tay cất chứa được, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thu hoạch đúng pháp, vị ấy giữ gìn và bảo vệ. Làm thế nào các tài sản của ta không bị vua mang đi, không bị trộm cướp mang đi, không bị lửa thiêu đốt, không bị nước cuốn trôi, không bị các người con không khả ái chiếm đoạt. Ðây gọi là đầy đủ sự phòng hộ”.

Cuộc chạy đua không bao giờ là kết thúc. Chạy đua với sức khoẻ, với bằng cấp, nghề nghiệp, tài sản, con cái, tránh các rủi ro bất ngờ (phòng hộ) và cuối cùng là cái chết đợi sẵn ở cuối con đường. Viết đến đây, tôi lại nhớ lời Đức Phật dặn lại:

“Này Tỷ-kheo, điều gì bậc Ðạo Sư cần phải làm cho các đệ tử vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ khởi lên, các điều ấy, Ta đã làm cho các Thầy. Này Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Này Tỷ-kheo, hãy tu Thiền, chớ có phóng dật, chớ có để về sau sẽ phải hối tiếc. Ðấy là lời giáo giới của Ta cho các Thầy.” (Kinh Sống Theo Pháp, Kinh Tăng Chi)

Thấy Biết

(www.tuniemxu.org)