Tìm kiếm vị thầy của bạn

  Bước đầu tiên trong việc tìm kiếm một vị thầy trong đạo Phật chính là việc cần làm rõ tại sao bạn lại cần một vị thầy. Một vị thầy không thể cho bạn một cuộc đời như ý muốn hay làm cho bạn trở thành một nhân vật mà bạn ước mơ. Một đạo sư không thể xóa […]

Read more