đừng trở thành một vị Phật (2)

Đừng Làm Một Vị Phật

Đừng Làm Một Vị Phật Dù chúng ta có học bao nhiêu giáo pháp, chúng ta cũng chẳng đạt đến sự hài lòng nào nếu chúng ta không tự thân chứng ngộ sự thật tuyệt đối trong tâm và trái tim của mình. Một trái táo là thứ ta nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng ta không thể nếm được […]

Read more