TRƯỞNG LÃO BAKKULA Đệ nhất hạnh vô bệnh

TRƯỞNG LÃO BAKKULA Đệ nhất hạnh vô bệnh I. Gia thế: Trước khi Đức Thế Tôn xuất hiện trên thế gian, tại thành Kosambi, gia đình vị Tế sư nọ ở Kosambi có một đứa con trai. Một hôm, người vú nuôi bồng đứa bé ra bờ sông Yamunā để tắm, vì theo quan niệm Bà-la-môn thì khi tắm nước […]

Read more