obama visit shwedagon pagoda 8

Xem ảnh ông Obama đến thăm chùa Vàng ở Myanamar

Các ảnh này được chụp nhân dịp ông Obama (đương kim tổng thống Mỹ) đến thăm chùa Vàng (Shwedagon Pagoda), thành phố Yangon ở  Myanamar tháng 11 năm 2012.

 

Obama visit Shwedagon Pagoda (1)

Obama visit Shwedagon Pagoda (2)

Obama visit Shwedagon Pagoda (3)

Obama visit Shwedagon Pagoda (4)

Obama visit Shwedagon Pagoda (5)

Obama visit Shwedagon Pagoda (6)

Obama visit Shwedagon Pagoda (7)

Obama visit Shwedagon Pagoda (8)

Obama visit Shwedagon Pagoda (9)

Obama visit Shwedagon Pagoda (10)

Obama visit Shwedagon Pagoda (11)

Obama visit Shwedagon Pagoda (12)

Obama visit Shwedagon Pagoda (13)

Obama visit Shwedagon Pagoda (14)

Obama visit Shwedagon Pagoda (15)

theo nguồn trên Intenet.