UỐNG TRÀ ĐI

UỐNG TRÀ ĐI

Một người muốn học thiền đến hỏi thiền sư: "Thưa sư, thiền là gì?"

Thiền sư rót trà mời vị ấy uống. Vị ấy đỡ lấy chén trà đặt xuống bàn và hỏi lại: "Thưa sư, thiền là gì?"

Thiền sư đáp: "Uống trà đi".

Vị khách nói: "Hàng ngày con vẫn thường uống trà mà sư."

Thiền sư nhắc: "Uống trà đi, tôi sẽ nói cho anh về thiền"

Vị khách nghe vậy liền nhấc chén trà nhấp uống. Đợi vị khách uống xong, đặt chén trà xuống bàn, thiền sư nói: "Đó là thiền".

Vị khách thắc mắc hỏi: "Xin sư từ bi chỉ dạy rõ hơn".

Thiền sư nhìn vị khách với ánh mắt từ bi và nói: "Khi anh mở lòng đón nhận bất cứ cái gì trong giây phút hiện tại, mà không phán xét, không phản ứng, dù việc đó có trái ý hay đúng ý anh, thì đó là thiền.

Lúc vừa đến đây, ở câu hỏi đầu tiên: thiền là gì?, anh đã nhận được câu trả lời. Nhưng anh không đón nhận, bởi câu trả lời không giống những kinh nghiệm, kiến thức về thiền mà anh đã biết từ trước. Cho nên anh không mở lòng cho tâm trí hiện diện ở đây và bây giờ. Thiền chính là làm cho tâm trí ở đây và bây giờ bằng việc "Uống trà đi".

Câu hỏi nhắc lại lần thứ hai của anh, thể hiện sự bám víu và chấp thủ vào tư tưởng kinh nghiệm đó.

Và lần nói thứ ba của anh là sự bám víu vào thói quen và kinh nghiệm uống trà làm che khuất chén trà trong hiện tại. Sự chấp thủ được gia tăng khi sự hiện diện của tách trà ở đây bị che mờ bởi những chén trà mà anh đã uống trước đây. Cũng rất may cho tôi và anh, là anh đã uống trà. Và chỉ khi anh uống trà thì anh mới có thể mở lòng, hiện diện ở đây và bây giờ. Nhờ đó tôi mới có cơ hội để nói cho anh biết thiền là gì.

*Thiền là = (Tinh tấn + Tỉnh giác + Chánh niệm) = (Mở lòng + Hiện diện + Không phán xét + Chú tâm + Không phản ứng + Ghi nhận)

(Tuniemxu.Org)

Visits: 222