image1

TỨ NIỆM XỨ LÀ VẮC-XIN PHÒNG CHỐNG VIRUT PHIỀN N ÃO

image1
TỨ NIỆM XỨ LÀ VẮC-XIN PHÒNG CHỐNG VIRUT PHIỀN NÃO

Dấu hiệu của bệnh phiền não đi đến trầm trọng được mô tả trong kinh như sau:

“…này các Tỷ-kheo, với kẻ phàm phu, không học phải bị bệnh và bệnh đến… phải bị chết và chết đến… phải bị hoại diệt và hoại diệt đến… phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến; khi tiêu diệt đến,…. sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh.” (Kinh Tăng Chi)

Không phải ngẫu nhiên mà nhà bác học vĩ đại Anhxtanh nói rằng: “Khoa học cuối cùng của các khoa học chính là Phật giáo”. Dù khoa học có phát triển tối tân đến đâu, cũng chỉ sản xuất được các loại thuốc phòng chống và chữa bệnh cho thân vật chất. Còn chữa bệnh cho tâm, đặc biệt là các bệnh về trầm cảm, phiền não thì sẽ chỉ dừng ở mức nghiên cứu. Vì tâm vô hình, vô tướng, rất khó để cho các môn khoa học định lượng được. Dù cho khoa học phát minh ra người máy, ra trí tuệ nhân tạo AI nhưng tận cũng vẫn là những nguyên tắc vật lý, hoá học, sinh học về vật chất hay sắc pháp. Với những nguyên lý đóng ngắt mạch bán dẫn với tốc độ hàng tỷ lần trong một giây hay các phản ứng sinh hoá thì vẫn dừng ở mức phân tử, nguyên tử của vật chất hay sắc pháp.

Tâm hay danh pháp chỉ có thể tự quán chiếu tuần tự theo lộ trình của Bốn Niệm Xứ. Sự sinh khởi và hoại diệt của tâm khi thân hít thở, khi đi đứng, nằm ngồi, khi ăn uống nhai nuốt, khi co tay duỗi tay, khi mặc quần áo, khi đại tiện, tiểu tiện….Sự sinh khởi và hoại diệt của tâm cũng đi kèm với những cảm giác vui, buốn, không vui không buồn. Sự sinh khởi và hoại diệt của tâm cũng đi kèm với ham muốn hay ghét bỏ. Sự sinh khởi và hoại diệt của tâm cũng đi kèm với cảnh hiện khởi bên trong và bên ngoài qua sáu giác quan. Khi chúng ta quan sát được như vậy trong 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày,…và nhiều hơn nữa là chúng ta sẽ được tiêm phòng chống vi rút phiền não. Sự việc này, mỗi người cần phải tự làm, tự biết mà không ai có thể làm thay được. Đơn thuốc Bốn Niệm Xứ đã được Đức Phật kê ra hơn 2500 năm qua. Việc sử dụng thuốc Bốn Niệm Xứ để chống vi rút phiền não là tuỳ thuộc vào mỗi chúng ta. Và đây là lời khuyên sử dụng Bốn Niệm Xứ được Đức Phật để lại:

“Này các Tỷ-kheo, những ai mà các Ông có lòng lân mẫn, những ai mà các Ông nghĩ rằng cần phải nghe theo, các bạn bè, hay thân hữu hay bà con, hay huyết thống; này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải khích lệ các người ấy, hướng dẫn, an trú các người ấy trong sự tu tập bốn niệm xứ. Thế nào là bốn?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân… quán thọ trên các cảm thọ… quán tâm trên tâm… quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời.” Kinh Thân Hữu (Kinh Tương Ưng)

(Thấy Biết)