trưởng lão angulimala

Trường lão Angulimàla

Angulimala__1_

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một Bà-la-môn tên Bhaggava, giữ chức cố vấn tôn giáo cho vua nước Kosala.

 

Angulimala (4)

Trong đêm ngài sanh, các binh khí trong thành phố rực sáng, các binh giáp của vua cũng rực sáng, thành thử khi vua nằm trên giường thấy như vậy nên không thể ngủ được, thao thức và sợ hãi.

 

Angulimala (6)

Vị cố vấn nghi lễ tìm hiểu các vì sao và kết luận con mình đã sanh trúng đám sao ăn trộm. Sáng sớm, ông đến chầu vua và hỏi vua ngủ có an giấc không? Vua trả lời vua ngủ không an giấc được, vì cả đêm thấy áo giáp chói sáng và hỏi điềm ấy là điềm gì? Vị cố vấn trả lời là do mình sanh đứa con, áo giáp cả thành phố đều chói sáng, và khi được biết đứa con sau này có thể trở thành tên tướng cướp độc thân có thể chế ngự được, nên vua tha cho khỏi bị giết.

 

Angulimala (14)

Vì ngài sanh, làm tâm vua phiền muộn nên được gọi là Himsaka, và sau không thấy ngài làm hại ai nên được gọi là Ahimasaka. Do nghiệp đời trước, ngài có sức mạnh của bảy con voi. Khi ngài học với vị giáo sư đầu tiên ở Takhasilà, ngài hầu hạ rất thành kính vị giáo sư và bà vợ, nên thường được thấy ngài bên cạnh vị giáo sư và bà vợ trong những bữa ăn, vì vậy khiến các thanh niên Bà-la-môn khác ganh ghét, và xúi vị giáo sư chống lại Ahimsaka.

 

Angulimala (18)

Vì học trò mình có sức mạnh phi thường, vị giáo sự tìm một kế để ám hại học trò mình bằng cách bảo Ahimsaka trả tiền học phí cho mình bằng một ngàn ngón tay phải, nghĩ rằng nếu Ahimsaka đem lại một ngón tay thời cũng đủ làm hại đệ tử mình rồi.

 

Angulimala (22)

Lòng hung ác đè nén của Ahimsaka được nổi dậy, ngài mặc áo giáp, đi vào rừng Jàlinì ở Kosalu núp trên một đồi núi, theo dõi người đi đường, và khi nào thấy người đi qua, liền chạy xuống, chặt ngón tay họ, treo trên một cây cho đến khi các loài diều hâu rứt ăn hết thịt.

 

Angulimala (25)

Rồi dùng các ngón tay làm một vòng hoa, ngài đeo nơi cổ và từ đó được gọi là Angulimàlà (kẻ đeo vòng hoa bằng ngón tay). Khi vì hành động ấy, đường sá trở thành vắng người, ngài đi vào trong làng và làng trở thành trống không

 

Angulimala (28)

Vua bèn sai một lực lượng quân đội đi bắt Angulimàlà. Mẹ của Angulimàlà khuyên chồng nên đi để bảo Angulimàlà hãy chấm dứt hành động như vậy, nhưng người chồng từ chối, không muốn liên hệ với một người con như vậy nên để mặc nhà vua làm

 

Angulimala (30)

Bà mẹ vì thương con, khi thấy chồng từ chối liền soạn đồ lương thực và đi tìm Angulimàlà để ngăn chận không cho làm điều ác.

 

Angulimala (32)

Rồi Thế Tôn suy nghĩ rằng, nếu Angulimàlà gặp mẹ, sẽ giết mẹ cho đủ một ngàn ngón tay; nay là đời sống cuối cùng của Angulimàlà, nếu đức Phật không can thiệp thời sẽ có thiệt hại lớn.

 

Angulimala (33)

Sau bữa ăn đức Phật đi trên con đường dẫn đến rừng Jàlinì dầu có nhiều người ngăn cản.

 

Angulimala (36)

Khi Angulimàlà thấy mẹ, ngài tính lấy ngón tay của mẹ cho đủ số một ngàn ngón tay, thời đức Phật đến và đi giữa Angulimàlà và người mẹ, Angulimàlà liền bỏ ý định giết mẹ và quyết định giết vị Sa-môn cho đủ túc số.

 

Angulimala (37)

Angulimàlà liền rút gươm đuổi theo đức Phật, nhưng dầu ngài cố gắng thế nào cũng không làm sao đuổi kịp, dầu đức Phật vẫn đi khoan thai nhẹ nhàng.

 

Angulimala (38)

Angulimàlà yêu cầu đức Phật đứng lại, đức Phật trả lời đức Phật đã đứng rồi, chính Angulimàlà cần phải đứng lại.

 

Angulimala (39)

Câu trả lời làm Angulimàlà khó hiểu, tin rằng các Sa-môn bao giờ cũng nói thật nên ngài hỏi đức Phật:

 1. Này Sa-môn, Ngài đi,
  Lại nói: ‘Ta đứng rồi’.
  Ta đứng, Ngài lại nói:
  ‘Sao nhà ngươi chưa đứng?’
  Sa-môn, ta hỏi Ngài,
  Về ý nghĩa việc này,
  Sao Ngài đã đứng lại,
  Còn ta lại còn đi.

Thế Tôn trả lời:

 1. Angulimàlà,
  Ta luôn luôn đã đứng,
  Với tất cả chúng sanh,
  Ta từ bỏ gậy trượng,
  Còn ông đối hữu tình,
  Chưa có tự chế ngự,
  Do vậy Ta đã đứng,
  Còn Ông thời chưa đứng.

 

Angulimala (40)

Trong khi đức Phật đứng như vậy, chói sáng đức hạnh của mình, Angulimàlà nhớ lại những gì mình được nghe về đức Phật, tuệ quán đạt đến mức thuần thục, hoan hỷ thấm nhuần toàn thân, như một làn nước dâng trào toàn thế giới. Tự nói với mình: ‘Thật lớn thay, tiếng rống sư tử này. Chắc đây là Sa-môn Gotama đã đến đây để cứu độ ta’. Ngài nói:

 1. Ðã lâu con tôn kính,
  Bậc vĩ đại Tiên nhân,
  Nay bậc Sa-môn này,
  Ðã bước vào Ðại lâm,
  Con nay sẽ sẵn sàng,
  Từ bỏ ngàn điều ác,
  Sau khi nghe kệ Ngài,
  Liên hệ đến Chánh pháp.
 2. Nói xong, tên tướng cướp,

Liền quăng bỏ cây kiếm,
Quăng bỏ cả khí giới,
Xuống vực núi thâm sâu.
Tên tướng cướp đảnh lễ,
Dưới chân bậc Thiện Thệ,
Chính ngay tại chỗ ấy,
Xin đức Phật xuất gia.

 

Angulimala (57)

 1. Ðức Phật đại từ bi,
  Là bậc đại Tiên nhân,
  Ðạo Sư cả nhân giới,
  Cùng với cả thiên giới,
  Nói lên những lời này:
  Hãy đến, thiện Tỷ-kheo,
  Như vậy, đối vị ấy,
  Thành tựu Tỷ-kheo tánh.

 

Angulimala (66)

Angulimàlà sau khi xuất gia tu hành, chứng quả rồi nói lên quả chứng của mình:

 1. Ai trước sống phóng dật,
  Sau sống không phóng dật,
  Chói sáng thế giới này,
  Như trăng thoát mây che.
 • Ai trước làm nghiệp ác,
  Nay lấy thiện chận lại,
  Chói sáng thế giới này,
  Như trăng thoát mây che.

 • Ai Tỷ-kheo còn trẻ,
  Chuyên tâm hành Phật dạy,
  Chói sáng thế giới này,
  Như trăng thoát mây che.

 •  

  Angulimala (68)

  Như vậy, sống trong hạnh phúc giải thoát, ngài đi vào thành khất thực. Có người ném đá vào ngài, có người lấy gậy đánh vào đầu ngài, và ngài về tịnh xá với bình bát bị bể. Ðức Phật khuyên ngài nên nhẫn nại chịu khổ, vì nghiệp quả của ngài đáng phải thiêu sống ở địa ngục, nay chỉ chịu khổ như vậy thôi. Rồi ngài phát tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh.

  1. Mong rằng kẻ thù ta
   Ðược nghe lời Chánh pháp,
   Mong rằng kẻ thù ta
   Chuyên tâm lời Phật dạy,
   Mong rằng kẻ thù ta
   Thân cận với những người
   Ðã đạt được an tịnh,
   Sống thọ trì Chánh pháp.
 • Mong rằng kẻ thù ta,
  Thời thời được nghe pháp,
  Thuyết giảng về nhẫn nhục,
  Tán thán về nhu hòa,
  Và sở hành của họ,
  Phù hợp với Chánh pháp.

 • Vị chúng sanh như vậy,
  Không có ám hại ta,
  Hay cũng không ám hại,
  Một người khác nào hết.
  Người ấy sẽ đạt được,
  Sự an tịnh tối thượng,
  Sẽ bảo vệ hộ trì,
  Người mạnh và kẻ yếu.

 •  

  Angulimala__60_

  1. Người trị thủy dẫn nước,
   Kẻ làm tên nắn tên,
   Người thợ mộc uốn gỗ,
   Bậc trí nhiếp tự thân.
 • Có kẻ được điều phục,
  Bởi gậy, móc và roi,
  Vị ấy điều phục ta,
  Không dùng gậy, dùng kiếm.

 • Ta được tên Vô Hại,
  Trước có tên Làm Hại,
  Nay ta tên Chân Thật,
  Ta không hại một ai.

 • Trước ta là tên cướp,
  Lừng danh ‘vòng ngón tay’,
  Chìm đắm dòng nước lớn,
  Cho đến khi quy Phật.

 • Trước tay ta lấm máu,
  Lừng danh, ‘vòng ngón tay’,
  Hãy xem, ta quy y,
  Nhổ lên gốc tái sanh.

 • Làm xong nhiều nghiệp vậy,
  Dẫn đến sanh ác thú,
  Cảm thọ nghiệp dị thục,
  Thoát nợ, ta thọ thực.

 • Những kẻ ngu vô trí
  Ðam mê sống phóng dật,
  Kẻ trí không phóng dật,
  Như bảo vệ vật báu.

 • Chớ đam mê phóng dật,
  Chớ say đắm dục lạc,
  Không phóng dật, thiền tư,
  Ðạt được lạc tối thượng.

 • Angulimala__54_

  1. Ðến ta điều tốt đẹp,
   Không tốt đẹp, không đến,
   Lời khuyên bảo cho ta,
   Không có gì không tốt,
   Trong các pháp phân biệt,
   Có mặt ở trên đời,
   Pháp gì tối thượng nhất,
   Ta chọn, ta chứng đạt.
 • Ðến ta, điều tốt đẹp,
  Không tốt đẹp, không đến,
  Lời khuyên bảo cho ta,
  Không có gì không tốt,
  Ba minh ta đạt được,
  Lời Phật dạy, làm xong.

 • Angulimala__67_

  887.Trong rừng, dưới gốc cây,
  Hay trên núi trong hang,
  Tại chỗ ấy, ta trú,
  Tâm tư thật hứng khởi.

  1. Thật an lạc, ta nằm,
   Thật an lạc, ta dậy,
   Tâm tư thuần an lạc,
   Là nếp sống của ta,
   Thoát khỏi cạm bẫy Ma,
   Ôi, Ðạo Sư từ mẫn!
 • Trước ta sanh Phạm chí,
  Hai hệ, dòng họ cao,
  Nay ta con Thiện Thệ,
  Ðạo Sư, bậc Pháp vương.

 • Ái ly, không chấp thủ,
  Căn hộ trì, chế ngự,
  Ðoạn bỏ gốc tà ác,
  Ta đạt lậu hoặc diệt.

 • Angulimala__71_

  1. Ta hầu hạ Ðạo Sư,
   Lời Phật dạy làm xong,
   Gánh nặng đã đặt xuống,
   Gốc sanh hữu nhổ sạch.

  tranh minh họa G.K. Ananda Kumarasiri

  trích từ Tập III Trưởng Lão Tăng Kệ (Tiểu Bộ Kinh)

  nguồn: budsas.org

  Như vầy tôi nghe.

  Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, ở tinh xá ông Anthapindika (Cấp cô độc).

  Lúc bấy giờ, trong lãnh thổ của quốc vương Pasenadi (Ba-tư-nặc), nước Kosala, có tên cướp Angulimala một thợ săn, tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, quốc độ trở thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết người, nó mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người.

  Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào Savatthi để khất thực. Sau khi khất thực ở Savatthi, ăn xong, dọn dẹp sàng tọa, cầm y bát, Ngài quay trở về và đi trên con đường dẫn đến tên cướp Angulimala. Các người chăn bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, các người bộ hành thấy Thế Tôn đang đi trên con đường dẫn đến tên cướp Angulimala, thấy vậy liền bạch Thế Tôn: “Thưa Sa-môn, chớ có đi trên con đường này. Thưa Sa-môn, trên con đường này có tên cướp Angulimala, là một thợ săn, tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết người, nó mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người. Thưa Sa-môn, trên đường này, có mười người, hai mươi người, ba mươi người, bốn mươi người tụ họp lại, tụ họp lại rồi cùng đi. Tuy vậy, họ vẫn rơi vào tay của tên cướp Angulimala”. Ðược nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi.

  Lần thứ hai, các người chăn bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, các người đi đường bạch Thế Tôn: “Thưa Sa-môn, chớ có đi con đường ấy… rơi vào tay của tên cướp Angulimala”. Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi.

  Lần thứ ba, các người chăn bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, các người đi đường bạch Thế Tôn: “Thưa Sa-môn, chớ có đi con đường ấy… rơi vào tay của tên cướp Angulimala”. Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi.

  Tên cướp Angulimala thấy Thế Tôn từ xa đi lại, sau khi thấy liền nghĩ: “Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Con đường này, cho đến mười người, hai mươi người, ba mươi người, bốn mươi người, năm mươi người tụ họp lại, tụ họp lại rồi cùng đi; tuy vậy, chúng vẫn rơi vào tay của ta. Nay người Sa-môn này, chỉ có một mình, không có người thứ hai, lại đi đến, hình như do một sức mạnh gì? Vậy ta giết hại mạng sống của người Sa-môn này! ” Rồi tên cướp Angulimala lấy kiếm và tấm khiên, đeo cung và tên vào, và đi theo sau lưng Thế Tôn.

  Rồi Thế Tôn hiện thần thông lực một cách làm cho tên cướp Angulimala, dầu cho đi với tất cả tốc lực của nó cũng không có thể bắt kịp Thế Tôn đang đi với tốc lực bình thường. Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ: “Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Ta trước đây đuổi theo con voi đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con ngựa đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo chiếc xe đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con nai đang chạy và bắt kịp nó. Nay dẫu ta đi với tất cả tốc lực của ta cũng không thể bắt kịp Sa-môn này đang đi với tốc lực bình thường”. Nó thưa với Thế Tôn:

  — Hãy đứng lại, Sa-môn! Hãy đứng lại, Sa-môn!

  — Ta đã đứng rồi, này Angulimala! Và ngươi hãy đứng lại!

  Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ: “Những Sa-môn Thích Tử này là những người nói sự thật và chấp nhận sự thật. Và Sa-môn này dẫu cho đang đi lại nói: “Ta đã đứng rồi, này Angulimala! Và ngươi hãy đứng lại”. Vậy ta hãy hỏi vị Sa-môn này”. Rồi tên cướp Angulimala với bài kệ nói với Thế Tôn:

  — Người đi lại nói: “Ta đã đứng rồi”,
  Ta đứng, Ngươi nói: “Sao ta không đứng?”
  Sa-môn, ta hỏi về ý nghĩa này,
  Sao Ngươi đứng lại, còn ta không đứng?

  — Angulimala, Ta đã đứng rồi.
  Với mọi chúng sanh, Ta bỏ trượng, kiếm,
  Còn ngươi hữu tình, không tự kiềm chế,
  Do vậy, Ta đứng, còn Ngươi chưa đứng.

  — Ðã lâu tôi kính, bậc Ðại Tiên Nhân,
  Nay Sa-môn này bước vào Ðại Lâm.
  Không lâu, tôi sẽ đoạn trừ ác pháp,
  Sau khi được nghe pháp kệ của Ngài.

  Nói xong tên cướp liền quăng bỏ kiếm,
  Quăng bỏ khí giới xuống vực thâm sâu,
  Tên cướp đảnh lễ dưới chân Thiện Thệ,
  Ngay tại chỗ ấy, xin được xuất gia.

  Ðức Phật từ bi, bậc Ðại Tiên Nhân,
  Ðạo Sư Nhân giới, cùng với Thiên giới,
  Ngài đã trả lời: “Thiện lai Tỷ-kheo”.
  Uy đức Tỷ-kheo được Ngài xác chứng.

  Rồi Thế Tôn cùng Tôn giả Angulimala là Sa-môn tùy tùng, bắt đầu du hành đi đến Savatthi, và tuần tự du hành, Thế Tôn đến Savatthi. Ở đây, Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anthapindika.

  Lúc bấy giờ, tại cửa nội cung vua Pasenadi nước Kosala, một số đông quần chúng tụ họp lại, cao tiếng, lớn tiếng nói lên: “Tâu Ðại vương, trong lãnh thổ Ðại vương, có tên cướp tên Angulimala, là tên thợ săn, bàn tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Do vì nó, các làng trở thành không làng, thị trấn trở thành không thị trấn, quốc độ trở thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết người, nó mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người. Ðại vương hãy tẩn xuất nó”.

  Rồi vua Pasenadi nước Kosala, với khoảng năm trăm con ngựa, sáng sớm đi ra khỏi Savatthi, đi đến tinh xá, đi xe đến chỗ nào còn đi xe được, rồi vua xuống xe, đi bộ đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi xứ Kosala đang ngồi một bên:

  — Thưa Ðại vương, có phải vua Seniya Bimbisara nước Magadha tức giận với Ðại vương, hay các người Licchavi ở Vesali, hay một địch vương nào khác?

  — Bạch Thế Tôn, vua Seniya Bimbisara xứ Magadha không có tức giận với con, không phải các người Licchavi ở Vesali, cũng không phải có địch vương nào khác. Bạch Thế Tôn, trong lãnh thổ của con, có tên cướp tên là Angulimala, một tên thợ săn, bàn tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. Bạch Thế Tôn, nhưng con không có thể tẩn xuất nó được (napatisedhissami).

  — Thưa Ðại vương, nếu Ðại vương được thấy Angulimala cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, ăn một ngày một bữa, sống Phạm hạnh, giữ giới, hành trì thiện pháp. Ðại vương sẽ làm gì với Angulimala?

  — Bạch Thế Tôn, con sẽ đảnh lễ, hay đứng dậy, hay đưa ghế mời ngồi, hay lo liệu bốn sự cúng dường Angulimala, tức là y phục, ẩm thực, sàng tọa và dược phẩm trị bệnh, hay chúng con bảo vệ, hộ trì đúng pháp. Nhưng Bạch Thế Tôn, từ đâu một người phá giới, làm các ác pháp lại có thể trở thành giữ giới, biết chế ngự như vậy?

  Lúc bấy giờ tôn giả Angulimala ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi Thế Tôn duỗi cánh tay mặt và nói với vua Pasenadi:

  — Thưa Ðại vương, đây là Angulimala.

  Vua Pasenadi nước Kosala liền hoảng sợ, run sợ, lông tóc dựng ngược. Thế Tôn biết được vua Pasenadi nước Kosala, hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược, bèn nói với vua Pasenadi, nước Kosala:

  — Chớ có sợ hãi, thưa Ðại vương! Chớ có sợ hãi, thưa Ðại vương. Ở đây, không có gì đáng sợ hãi cho Ðại vương.

  Rồi sự hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược của vua Pasenadi, nước Kosala, được tan biến. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đến gần Tôn giả Angulimala, sau khi đến, thưa với Tôn giả Angulimala:

  — Thưa Tôn giả, có phải Tôn giả là Angulimala?

  — Thưa phải, Ðại vương.

  — Thưa Tôn giả, phụ thân Tôn giả thuộc dòng họ gì? Mẫu thân thuộc dòng họ gì?

  — Thưa Ðại vương, phụ thân tôi thuộc dòng họ Gagga, mẫu thân thuộc dòng họ Mantani.

  — Thưa Tôn giả, mong Tôn giả Gagga Mantaniputta được hoan hỷ. Tôi sẽ cố gắng lo bốn sự cúng dường là y phục, ẩm thực, sàng tọa, y dược trị bệnh cho tôn giả.

  Lúc bấy giờ, Tôn giả Angulimala theo hạnh ở rừng núi, đi khất thực mà ăn, sống chỉ với ba y. Rồi Tôn giả Angulimala nói với vua Pasenadi nước Kosala:

  — Thôi vừa rồi, thưa Ðại vương, tôi đã đủ ba y.

  Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến gần Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn:

  — Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Làm sao Thế Tôn lại nhiếp phục được người không thể nhiếp phục, làm cho an tịnh được người không thể an tịnh, làm cho tịch diệt được người không có thể tịch diệt. Bạch Thế Tôn, đối với người con không thể nhiếp phục với gậy, với kiếm, Thế Tôn đã có thể nhiếp phục được, với không gậy, không kiếm. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi. Chúng con có nhiều công việc, có nhiều trách nhiệm phải làm.

  — Thưa Ðại vương, nay Ðại vương hãy làm những gì Ðại vương nghĩ là hợp thời.

  Rồi vua Pasenadi, nước Kosala, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài và ra đi.

  Rồi Tôn giả Angulimala, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực. Trong khi đi khất thực từng nhà một ở Savatthi, Tôn giả Angulimala thấy một người đàn bà đang sanh đẻ, rất là nguy kịch và đau đớn. Thấy vậy, Tôn giả suy nghĩ: “Thật đau khổ thay các chúng sanh! Thật đau khổ thay các chúng sanh! ” Rồi Tôn giả Angulimala, sau khi đi khất thực ở Savatthi, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Angulimala bạch Thế Tôn:

  — Bạch Thế Tôn, ở đây, con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào thành Savatthi để khất thực. Bạch Thế Tôn, trong khi đi khất thực từng nhà một ở Savatthi, con thấy một người đàn bà đang sanh đẻ, rất là nguy kịch, đau đớn. Thấy vậy, con suy nghĩ: “Thật đau khổ thay các chúng sanh! Thật đau khổ thay các chúng sanh! ”

  — Này Angulimala, Ông hãy đi đến Savatthi, sau khi đến, nói với người đàn bà ấy như sau: “Này Bà chị, vì rằng tôi từ khi sanh ra chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật ấy, bà được an toàn, và sanh đẻ được an toàn!”

  — Bạch Thế Tôn, nếu làm vậy, thời con là cố ý nói láo. Bạch Thế Tôn, con đã cố ý giết hại mạng sống rất nhiều chúng sanh rồi.

  — Vậy thì, này Angulimala, Ông hãy đi đến Savatthi, sau khi đến hãy nói với người đàn bà ấy như sau: “Này Bà chị, vì rằng tôi từ khi được Thánh sanh đến này chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật ấy, bà được an toàn và sanh đẻ được an toàn!”

  — Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

  Tôn giả Angulimala, sau khi vâng đáp Thế Tôn, đi đến Savatthi, sau khi đến nói với người đàn bà ấy như sau: “Thưa Bà chị, vì rằng tôi từ khi được Thánh sanh đến nay chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật ấy, bà được an toàn, và sanh đẻ được an toàn!” Và người đàn bà được an toàn, sanh đẻ được an toàn.

  Rồi Tôn giả Angulimala, sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, và không bao lâu sau, tự thân chứng ngộ với thắng trí, chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, từ nay không còn trở lui đời này nữa”. Vị ấy biết như vậy. Và như vậy, Tôn giả Angulimala trở thành một vị A-la-hán nữa.

  Rồi Tôn giả Angulimala buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Lúc bấy giờ, một cục đất do một người ném, rơi trên thân Tôn giả Angulimala, rồi một cây gậy do một người khác quăng, rơi trên thân Tôn giả Angulimala, rồi một hòn sỏi do một người khác quăng, rơi trên thân Tôn giả Angulimala. Rồi Tôn giả Angulimala bị lỗ đầu, chảy máu, bình bát bị bể, ngoại y bị rách, đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy Tôn giả Angulimala từ xa đi đến, thấy vậy, liền nói với Tôn giả Angulimala: “Hãy kham nhẫn, này Bà-la-môn! Hãy kham nhẫn, này Bà-la-môn! Ông đang gặt hái ngay trong hiện tại quả báo của nghiệp mà đáng lẽ Ông phải chịu nấu sôi ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm”.

  Rồi Tôn giả Angulimala sống độc cư, Thiền tịnh, cảm thọ được giải thoát lạc, và trong lúc ấy nói lên lời cảm khái sau đây:

  “Ai trước phóng dật, sau không phóng dật,
  Sáng chói đời này, như trăng thoát mây,
  Ai làm ác nghiệp, nhờ thiện chận lại,
  Sáng chói đời này, như trăng thoát mây.

  Niên thiếu Tỷ-kheo trung thành Phật giáo,
  Sáng chói đời này, như trăng thoát mây.
  Mong kẻ địch ta, nghe giảng Pháp thoại!
  Mong kẻ địch ta, trung thành Phật giáo!

  Mong kẻ địch ta, thọ lãnh chánh pháp,
  Thân tâm an tịnh, san sẻ mọi người.
  Mong kẻ địch ta, từ bậc Thuyết nhẫn,
  Từ bậc Tán thán, vô oán hận tâm.

  Thời thời nghe pháp, y pháp hành trì.
  Một kẻ như vậy, không có hại ta,
  Cũng không làm hại một người nào khác.
  Vị ấy sẽ chứng tối thượng tịch tịnh.

  Hộ trì mọi người, kẻ tham người không,
  Như người dẫn nước, hướng dẫn nước chảy,
  Như kẻ làm tên uốn cong thân tên,
  Như người thợ mộc uốn nắn cây gỗ.

  Kẻ trí tự mình, tự điều phục mình,
  Có kẻ được điều bởi gậy, roi, móc,
  Riêng Ta được điều không gậy, không kiếm.
  (Bởi bậc như vậy).

  Ta tên Vô Hại, trước ta sát hại,
  Nay được chánh danh, vì chẳng hại ai.
  Trước ta được tên Angulimala,
  Bị nước thác cuốn, ta quy y Phật.

  Trước tay vấy máu, danh xưng Angulimala,
  Xem ta quy y, đoạn dây sanh tử,
  Làm nghiệp như vậy phải sanh ác thú,
  Khi lãnh nghiệp báo, không nợ ta hưởng.

  Kẻ ngu vô trí, đam mê phóng dật,
  Còn người có trí, giữ không phóng dật,
  Như giữ tài sản, tối thượng, tối quý,
  Chớ mê phóng dật, chớ mê dục lạc.

  Giữ không phóng dật, luôn luôn Thiền định,
  Chứng đắc đại lạc, quảng đại vô lượng,
  Thiện lai, ta đến, không đi lạc hướng,
  Không ai khuyên ta theo tư tưởng ác.

  Giữa các chân lý được khéo giảng dạy,
  Chân lý ta theo, chân lý tối thượng,
  Thiện lai ta đến, không đi lạc hướng,
  Không ai khuyên ta theo tư tưởng ác,
  Ba minh ta chứng, Phật lý viên thành.

  trích từ Trung Bộ Kinh (kinh 86. Angulimala)
  nguồn: budsas.org

  Visits: 5612