image1 19

Tôi cần làm gì để thực hành Tứ Niệm Xứ?

image1 19
TÔI CẦN LÀM GÌ ĐỂ THỰC HÀNH TỨ NIỆM XỨ?

Hỏi: Tôi cần làm gì để thực hành được thiền Tứ Niệm Xứ?

Đáp: Bạn cần làm trên cả hai phương diện: Pháp Học và Pháp Hành.

A/ Pháp Học:

1/ Đọc và nếu có thể thì học thuộc kinh Đại Niệm Xứ (kinh số 22) Trường Bộ Kinh hoặc kinh Niệm Xứ (kinh số 10) Trung Bộ Kinh.

2/ Đọc các sách “giảng giải về Tứ Niệm Xứ” và “giảng giải về Đại Niệm Xứ”. Các sách này có thể tìm thấy trên Google

3/ Tìm nghe các bài pháp về Tứ Niệm Xứ trên Youtube. Bài giảng nào có tiếng, chữ Pali minh hoạ thì mới giảng đúng về Tứ Niệm Xứ.

4/ Đọc và học Vi Diệu Pháp. Tìm hiểu kỹ về chân đê, tục đế, sắc pháp, tâm, tâm sở để khi thực hành Tứ Niệm Xứ không bị nhầm lẫn đề mục và hiểu rõ đề mục ở mức lý thuyết.

B/ Pháp Hành:

1/ Tìm đến các ngôi chùa, thiền viện PG Nguyên Thuỷ (chùa nào có kinh tụng bằng tiếng Pali là chùa PG Nguyên Thuỷ) để quy y tam bảo, thọ ngũ giới

2/ Học tụng kinh tiếng Pali và tiếng Việt (song ngữ)

3/ Tham dự các khoá thiền Tứ Niệm Xứ mở hàng năm ở nhiều nơi. Đặc biệt ở TV Phước Sơn luôn có các khoá thiền 10-30 ngày mở vào các tháng trong năm. Hoặc tham dự khoá thiền 10 ngày Goenka, đăng ký tại dhamma.org

4/ Sắp xếp công việc hàng ngày phù hợp để có thể thiền hay đọc sách giáo lý từ 1-2 tiếng. Tham dự nghe các bài giảng pháp ở chùa, thiền viện PG Nguyên Thuỷ khi có dịp thuận lợi.

5/ Tránh những nơi sinh hoạt, công việc, bạn bè không phù hợp với thực hành ngũ giới.

6/ Làm những việc trong 10 phước thiện (bố thí, trì giới, hành thiền, cung kính, phục vụ, hồi hướng, hoan hỷ, nghe pháp, thuyết pháp, chánh kiến). Để tích luỹ Minh và Hạnh cho việc thực hành Tứ Niệm Xứ được thuận lợi.

7/ Luôn nghĩ cuộc đời gặp được chánh pháp không phải là dễ. Mình có thể bệnh và chết bất cứ lúc nào. Cơ hội gặp các vị thầy, các thiện bạn hữu không phải lúc nào cũng có. Nhờ vậy mà bạn sẽ xếp ưu tiên số 1 trong các ưu tiên hàng ngày để thực hành.

C/ Pháp Thành:

Làm được như vậy liên tục trong nhiều tháng, nhiều năm (kinh Tứ Niệm Xứ nói từ 7 ngày, 7 tháng, 7 năm liên tục) thì bạn sẽ thành tựu ở cả 3 phương diện: Pháp Học, Pháp Hành, Pháp Thành.

(Thấy Biết)