image1 5

Tinh Tấn

image1 5
Tinh Tấn

Có 4 lý do chúng ta phải Tinh Tấn :

1- Không biết mình chết lúc nào .

2- Không biết mình đắc chứng lúc nào .

3- Cơ hội gặp được chánh pháp cực kỳ khó khăn .

4- Điều kiện để đắc chứng không phải lúc nào cũng có .

Được làm người có dễ đâu
Được làm người khó sống lâu trên đời
Được nghe chánh pháp tuyệt vời
Được vui gặp Phật ra đời khó thay !

(SƯ TOẠI KHANH)

Visits: 4435