dâng y chùa Nam Tông Khơ Mer 2014

Thông báo về dự lễ dâng y chùa Nam Tông Khơ Mer năm 2014

dâng y chùa Nam Tông Khơ Mer 2014

Thân gửi các đạo hữu,

Chùa Khleang – tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội là ngôi chùa Nam Tông Khơ mer đầu tiên được xây dựng tại Hà Nội. Chùa mới được khánh thành ngày 23/11/2013 và đại lễ dâng y Kathina năm nay cũng là lễ dâng y đầu tiên của chùa.

Quý Phật tử muốn tham khảo thêm thông tin về lễ dâng y tại chùa Khleang xin đọc:
http://www.tgvn.com.vn/printContent.aspx?ID=25368
Quý Phật tử muốn tìm hiểu về lễ dâng y (ý nghĩa, giá trị) xin vui lòng tham khảo cuốn:
Lễ dâng y Kathina, tác giả: Sư Hộ Pháp
http://www.trungtamhotong.org/NoiDung/ThuV…DangY/index.htm

Quý Phật tử muốn đăng ký tham dự lễ dâng y chùa Khleang, có thể đăng ký và nộp tiền cho ms Hoàng Thị Quỳnh Hoa.
Tài khoản: Hoàng Thị Quỳnh Hoa
Số tài khoản: 0011000880706
Email: hoangthiquynhhoa81@gmail.com
Tel: 0933169828

Khi chuyển khoản xin vui lòng ghi rõ tên người và mục đích chuyển tiền vào phần nội dung, ví dụ: Nguyễn Văn A chuyển tiền dự lễ dâng y Kathina chùa Khleang. Sau khi chuyển khoản xin vui lòng liên hệ với ms Hoa để xác nhận việc đăng ký.

Chi phí: 110.000 VND/ người (bao gồm tiền xe và các phụ phí khác (nếu có)). Nếu có dư tiền sẽ dùng để cúng dường cho chùa Khleang. Chi phí này không bao gồm: tiền ăn trưa (BTC lễ dâng y sẽ lo ăn trưa cho quý Phật tử), tiền cúng dường lễ dâng y (Phật tử hùn phước hoặc tự cúng dường riêng)

Địa điểm tập trung để đón xe: Tòa nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa Nhân Chính
Thời gian: Ngày 19 tháng 10 năm 2014 (chủ nhật)
Thời gian lên xe ô tô: 6h15
Thời gian xe khởi hành: 6h30
Lưu ý: Xe sẽ khởi hành đúng giờ, nên đề nghị mọi người đến sớm.

Hạn đăng ký cuối cùng là ngày thứ 5 (16 tháng 10). Nhưng mong quý Phật tử cố gắng đăng ký và chuyển tiền sớm để còn chuẩn bị thuê xe cho kịp.

Chúc mọi người luôn an vui.

nguồn: http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=5360