image16

Thiền trong tù

Mới đây, các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Oxford đã thực hiện thử nghiệm yoga trong nhà tù. 10 buổi mỗi tuần trong thời gian 90 phút. Khóa học này được tổ chức bởi nhà tù Phoenix Trust.

Kết quả cho thấy, các tù nhân sau khi trải qua khóa học yoga đều được cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và tự chủ hơn so với những tù nhân bình thường.

Tiến sĩ Amy Bilderbeck và tiến sĩ Miguel Farias, trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Oxford cho biết: “Yoga hay thiền định sẽ dần thay thế việc điều trị sức khỏe tinh thần trong nhà tù. Đó là sự lựa chọn tương đối rẻ, tiết kiệm chi phí và có nhiều lợi ích đối với tù nhân cũng như cải thiện sức khỏe tinh thần trong nhà tù cho hiện tại và tương lai”.

Giám đốc nhà tù Phoenix Trust, nói: “Yoga và thiền định giúp họ cảm thấy tốt hơn, đưa ra quyết định tốt hơn và phát triển khả năng suy nghĩ trước khi hành động; tất cả điều này dẫn đến một lối sống tích cực, không phạm tội khi họ trở lại hòa nhập cùng xã hội”

Từ kinh nghiệm dùng yoga và thiền trong nhà tù Phoenix Trust, chúng ta thấy ở Ấn Độ, Nhật Bản và một số quốc gia trên thế giới từ lâu, đã lấy yoga và thiền định làm lẽ sống điều đó đã chứng tỏ vai trò tích cực trong việc làm giảm lo lắng, trầm cảm và cải thiện tâm trạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

(nguồn: Intenet và Đạo Phật ngày nay.)

Visits: 958