Tăng Y trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy

 

Chư Tăng Ni Thái Lan: 

Chư Tăng Ni Miến Điện:

Chư Tăng Ni Tích Lan:

 

nguồn:buddhanet.net

Visits: 887