image1 20

“TÂM” ƠI ! SAO NỠ LỪA NHAU?!

image1 20
“TÂM” ƠI ! SAO NỠ LỪA NHAU?!

Hỏi: Làm sao để không bị lừa dối trong thực hành tâm linh?

Đáp: Từ Nhân đi đến Quả luôn có các Duyên. Quả sẽ trổ ra khi có các Duyên hỗ trợ mạnh cho Nhân thành Quả tương ứng. Nếu bạn ham muốn cái gì thì khi gặp thuận Duyên nó sẽ thúc đẩy để ra Quả. Bạn ham muốn cái gì sẽ bị lừa cái đó. Ví dụ với tâm linh, bạn muốn thành tựu quả này, quả nọ thì khi gặp người chào mời việc này, bạn sẽ bị thu hút bởi điều đó nên dễ bị lừa. Thật ra chẳng ai lừa bạn mà bạn tự nguyện bị lừa đó thôi. Vì những ham muốn của chính bạn đang lừa bạn, tâm bạn đang đang lừa bạn. Nếu không như vậy thì không ai lừa được bạn cả. Để không bị lừa thì cách tốt nhất bạn nên xem mình muốn gì. Vì tâm ham muốn (tâm tham) sẽ dắt bạn đi tới chỗ dễ lừa bạn nhất. Nếu có ham muốn thì ham muốn tốt nhất là ham muốn có giới, có định, có tuệ. Với ham muốn này thì bạn sẽ chỉ có lợi chứ không có hại. Ham muốn này sẽ đưa bạn tới nơi, tới chỗ có giới, có định, có tuệ. Những nơi này là những kho báu không dễ tìm. Và khi tìm được rồi thì thay vì bị mất, bạn sẽ được rất nhiều. Những kho báu này chỉ lấy đi phiền não của bạn và trả bạn bằng sự bình an, tĩnh lặng và trí tuệ. Qua đó bạn sẽ học được cách phát hiện ra kho báu giới, định, tuệ có ở ngay trên thân tâm bạn và bạn chỉ việc khám phá nó. Khi hơi thở trở thành kho báu, nó sẽ làm bạn có trí tuệ, bình an và tĩnh lặng. Lúc này không có cái gì có thể lừa bạn được nữa (vì ham muốn cũng không còn)

(Thấy Biết)