Tâm Làm Thinh

Tâm Làm Thinh

Tâm Làm Thinh

(Thiền sư Kim Triệu)

Visits: 4336