Tâm Làm Thinh

Tâm Làm Thinh

(Thiền sư Kim Triệu)