Tam lam duoc gi

Tâm làm được gì và không làm được gì?

Tam lam duoc gi

Hỏi: Thế nào là tu tập với thái độ đúng?

Đáp: Tu tập với thái độ đúng là để chuẩn bị rời bỏ thế giới này thay vì dính mắc vào chúng.

Hỏi: Vậy có bi quan lắm không?

Đáp: Đây là sự thật cho dù bạn đón nhận bằng thái độ nào: bi quan hay lạc quan.. Ví dụ như hơi thở luôn đến và đi trong thân thể bạn. Bạn không thể nắm giữ hơi thở như bạn muốn. Mọi sự vật, hiện tượng cùng cách đến và đi như vậy ngay trong từng khoảnh khắc. Nói cách khác là chúng tan rã theo cách của chúng dù ta có muốn hay không.

Hỏi: Làm gì để thấy biết sự thật này?

Đáp: Tâm luôn có xu hướng bám dính bất kể thứ gì nó muốn. Tập quan sát sự bám dính của tâm vào thân thể, vào cảm giác, vào chính ý muốn của nó (tâm), vào mọi sự đến và đi liên tục của các trạng thái trong và ngoài thân tâm thì dần dần tâm nhận ra sự thật này. Đây gọi là chánh niệm trên bốn niệm xứ để quan sát sự thật này.

Hỏi: Sau khi tâm thấy biết sự thật này thì cần phải làm gì tiếp theo?

Đáp: Ví như người chưa có tiền thì nghĩ rằng có tiền thì có thể làm việc này việc kia. Nhưng khi có tiền rồi thì sẽ biết tiền có thể làm được gì và không làm được gì. Tâm biết sự thật của sự tan hoại liên tục trong từng khoảnh khắc trong và ngoài thân tâm cũng như vậy. Tâm sẽ bớt dần dính mắc, và biết làm được gì và không làm được gì. Lúc đó bình an, tĩnh lặng và trí tuệ sẽ đến vói bạn.

(Thấy Biết)