QUAN SÁT ĐỀ MỤC

TẠI SAO KHI HÀNH THIỀN TỨ NIỆM XỨ CHỈ NÊN QUAN SÁT ĐỀ MỤC ĐƯỢC DẠY TRONG KINH ĐẠI NIỆM XỨ.

QUAN SÁT ĐỀ MỤC

TẠI SAO KHI HÀNH THIỀN TỨ NIỆM XỨ CHỈ NÊN QUAN SÁT ĐỀ MỤC ĐƯỢC DẠY TRONG KINH ĐẠI NIỆM XỨ.

Hỏi: Trong khi hành thiền Tứ Niệm Xứ ta có thể quan sát được các loại tâm sở và tâm vương kể cả tâm hôn trầm nhưng tâm thuỵ miên ( ngủ) là ko quan sát được phải ko? Có bậc Thánh nào biết được tâm tử ko? Tâm tái sinh và tâm hộ kiếp chắc là ko ai nhận biết được?

Đáp: Lộ trình tâm không được dạy trong thiền Tứ Niệm Xứ. Chỉ có 8 cặp tâm (16 tâm) được quan sát trong phần quán Tâm (kinh Đại Niệm Xứ). Trong quán pháp có 5 triền cái là 5 tâm chướng ngại dục giới trong đó có tâm buồn ngủ (thụy miên) che mờ tâm chánh niệm được quan sát chứ Đức Phật không dạy quan sát tâm tái sinh, tâm tử hay tâm hộ kiếp. Chúng ta tránh không nhầm lẫn giữa ĐỀ MỤC hành thiền trong Tứ Niệm Xứ và nội dung sách Vi Diệu Pháp.

Vi Diệu Pháp được Đức Phật thuyết pháp cho mẹ lúc này là một vị Thiên nam đang ở cõi trời Đao Lợi. Tâm của các vị chư Thiên có thể nhìn thấy chúng sinh chết chỗ này, tái sinh chỗ kia nên Đức Phật dạy cho các vị chư thiên về lộ trình tâm về tâm tử, tâm tục sinh, tâm hộ kiếp. Tương tự như 28 sắc pháp trong Vi Diệu Pháp, Đức Phật chỉ dạy quán Tứ Đại (đất, nước, gió, lửa) trong kinh Đại Niệm Xứ. Tức là 28 sắc pháp trong Vi Diệu Pháp nhưng khi thực hành Tứ Niệm Xứ thì chỉ được dạy 4 sắc pháp gọi là sắc Đại hiển (sắc hiện rõ là đất, nước, gió, lửa). Vì nghiệp của người không có khả năng nhận biết 24 sắc pháp còn lại như chư thiên. Ví dụ như 24 hình/giây, con người đã thấy là liên tục chứ không thấy rời rạc. Vi Diệu Pháp là bản đồ danh sắc nhưng không phải tâm nào hay sắc nào nói trong Vi Diệu Pháp cũng lấy làm ĐỀ MỤC THIỀN. Hành giả Tứ Niệm Xứ chỉ nên lấy tất cả đề mục nói trong kinh Tứ Niệm Xứ làm đề mục thiền. Những gì không nói trong kinh Tứ Niệm Xứ thì không nên lấy làm đề mục thiền Tứ Niệm Xứ. Còn nội dụng sách Vi Diệu Pháp giúp trợ duyên cho hành giả hiểu sâu về các loại tâm và sắc thôi.

(Thấy Biết)

Visits: 3302