Xem phim Samsara - Luân Hồi

Xem phim Samsara – Luân Hồi

Xin giới thiệu đến đọc giả bộ phim Phật giáo Saṃsāra (sanskrit: संसार) – Luân Hồi. Đây là một cuốn phim nói về Phật giáo rất hay và thâm sâu, nhưng cũng rất nhạy cảm vì nó đề cập đến những vấn đề rất tế nhị, thường ít khi nào được đề cập tới trong Đạo. Samsara được thực hiện […]

Read more