Loi day ngai Ajahn chah

Vấn và Đáp

Trich: Những Lời Dạy Của Ngài AJAHN CHAH Vấn: Bạch Sư, đôi khi con lo lắng về đường lối thọ trì giới luật của nhà sư. Nếu tình cờ con làm chết một côn trùng, điều ấy có phải là tạo nghiệp bất thiện không? Ðáp:  Sìla, hay giới luật, rất thiết yếu cho pháp hành. Nhưng không nên bám chặt, dính kẹt […]

Read more