Tu là cầu bình an hay sửa đổi xấu thành tốt

Tu là cầu bình an hay sửa đổi xấu thành tốt Ðược nhiều người tin Phật, chưa hẳn Phật Giáo đã thịnh. Nếu tin theo lối ỷ lại, van xin, cầu cúng, dầu có bao nhiêu triệu người, Phật Giáo vẫn bị chìm trong u tối. Vì mê tín thì không giác, không giác thì có dính dáng gì với […]

Read more

Khi bạn đang trong một khóa tu

Ajahn Sumedho Nếu bạn chưa bao giờ tu tập để cho tạo cho tâm của mình có sự tỉnh giác mà chỉ sống một cách chiếu lệ theo động lực của những thói quen mà bạn huân tập khi còn trẻ. Rồi sau đó khi bạn lớn tuổi hơn, sức mạnh của những thói quen này tuy kém đi nhưng […]

Read more

CHỮA BỆNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỨ VÔ LƯỢNG TÂM

CHỮA BỆNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỨ VÔ LƯỢNG TÂM Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch Pháp Bảo sưu tập  – Tịnh xá Giác Minh TỨ VÔ LƯỢNG TÂM Mở đề  Trong nguồn máy phức tạp của con người, có cái TÂM là vô cùng dũng mạnh. Tâm chứa đựng một kho tàng đức hạnh và một hầm tật […]

Read more