TỨ DIỆU ĐẾ

TỨ DIỆU ĐẾ Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Bārānasī, tại Isipatana, chỗ Vườn Nai. Tại đấy, Thế Tôn bảo chúng năm Tỷ-kheo: —Có hai cực đoan này, này các Tỷ-kheo, một người xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai? Một là đắm say trong các dục (kàmesu), hạ liệt, đê tiện, […]

Read more
lam sao biet dung con duong

Làm sao biết đúng con đường?

Hỏi: Làm thế nào để biết một người thực hành tâm linh đúng phương pháp? Đáp: Nếu một người thực hành tâm linh mà không biết hay hiểu Tứ Diệu Đế thì sẽ lạc lối. Lạc lối nghĩa là không bớt khổ mà gia tăng thêm khổ mà không biết. Các ảo tưởng che khuất sự khổ đang có mặt […]

Read more

Namo Tassa

namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa BUDDHARATANAPAṆĀMA Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. (lạy) LỄ BÁI PHẬT BẢO Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavā đó, Ngài là bậc Arahaṃ cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (đọc 3 lần, lạy 1 lạy) Visits: 64

Read more