quan sat cac phap nhu no dang la

Quan sát các pháp như nó đang là

Hỏi: Thế nào là quan sát các pháp như nó đang là? Đáp: “Đang là” là nói đến giây phút hiện tại, có 4 loại hiện tại: 1/Khoảng hiện tại (sáng nay, ngày hôm nay, tuần này, tháng này…) 2/ Khoảnh khắc hiện tại (tiếng sấm, tia chớp,…) 3/ Liên tục hiên tại (hơi thở vào hơi thở ra, bước chân […]

Read more
phap cao va phap thap

Pháp cao và pháp thấp

Hỏi: Có pháp cao và pháp thấp không? Đáp: Có câu nói: “Khi mê thì người chạy theo pháp. Khi ngộ thì pháp chạy theo người”. Khi mê thì chạy đông chạy tây, khi ngộ thì thấy hơi thở của chính mình là cánh cửa giải thoát. Hỏi: Làm thế nào để tìm được vị thầy ngộ đạo.? Đáp: Kinh […]

Read more