hanh phuc ben trong

Hạnh phúc bên trong

Khi làm video chạy chữ những câu nói hay, tôi vẫn nhớ câu của thiền sư Munindra trả lời một cậu thanh niên: “Nếu con không thấy hạnh phục trong thân thì cũng sẽ không thấy hạnh phúc ngoài thân”. Hạnh phúc ở bên trong đó là gì? Đó chính là sự bình an, tĩnh lặng và trí tuệ. Như […]

Read more
Sayadaw có kiểm tra lại những vị thiền sư dạy phương pháp Pa-Auk không

Sayadaw có kiểm tra lại những vị thiền sư dạy phương pháp Pa-Auk không?

Câu Hỏi 99: Con nghe nói rằng có nhiều vị thiền sư dạy phương pháp thiền ‘Pa-Auk’ theo những cách rất khác. Liệu những lời dạy của họ có đáng tin cậy không? Nếu không, tại sao không? Trả Lời Câu Hỏi 99: Thật khó để tôi có thể nói về những gì họ dạy bởi vì thực sự tôi không […]

Read more