Thực Hành Việc Cúng Dường Cao Thượng Nhất Như Thế Nào ?

Thực Hành Việc Cúng Dường Cao Thượng Nhất Như Thế Nào ?

 Nhân dịp thiền sư Pa-Auk Sayadaw sắp đến Hà Nội, thayvabiet trích lời dạy về thực hành cúng dường cao thương nhất của ngài trích từ cuốn hướng dẫn hành thiền nổi tiếng Biết và Thấy. Trong Kinh Sáu Pháp Cúng Dường (Chaḷangadāna sutta), Đức Phật dạy rằng có hai cách người ấy có thể làm, đó là, khi người […]

Read more