Sống thiền

Bhante Bodhidhamma Trong bài Kinh Đức Phật thuyết giảng lần cuối cùng Đại Níp-bàn, bài Kinh Đức Phật nói về sự thể nhập vào Níp –bàn của mình, có một đoạn đặc biệt nói về chuyển động của thân và các tư thế: “ Và lại nữa khi hành giả đang đi, vị ấy biết mình đang đi; khi đang […]

Read more

Ba điều bất hạnh

Tỳ kheo Thiện Minh Ba điều bất hạnh  Trong kinh, một hôm Đại đức Ananda gặp Đức Thế Tôn hỏi rằng : Bạch Đức Thế Tôn, bạn hữu là bán phần của phạm hạnh hay là toàn phần của phạm hạnh? Ba điều bất hạnh Đức Phật trả lời: Này Ananda, bạn hữu là toàn phần của phạm hạnh chứ […]

Read more

Tập chú tâm

Trong khi hành thiền bạn thường nghĩ rằng sự ồn ào, tiếng xe chạy, tiếng người nói, hình ảnh bên ngoài là những chướng ngại đến quấy nhiễu bạn khiến bạn phóng tâm, trong khi bạn đang cần sự yên tĩnh. Khoan đã! Ai quấy nhiễu ai đây? Thật ra bạn là người quấy nhiễu chúng. Xe cộ, âm thanh […]

Read more
khóa thiền mùa xuân 2014

Thế nào không phải là Thiền?

Tuệ Thiện Những ngộ nhận ý nghiã về chữ thiền Đức Phật đã cho chúng ta một định nghĩa rất rõ ràng “Thế nào là Thiền” trong bài kinh Tứ Niệm Xứ (Satipatthana sutta). Chúng ta hãy nghe : “Ở đây nầy các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo đi đến khu rừng, dưới một cội cây hay đi đến chỗ […]

Read more

Học thiền ở Thái Lan

Thích Đồng Tâm dịch Mỗi năm, hàng ngàn người đến Thái Lan không phải để nghỉ mát,du lịch mà để tham gia các khóa tu thiền. Thái Lan đang là quốc gia nổi tiếng trên thế giới về thiền nhằm giảm những căng thẳng trong cuộc sống hiện đại, nơi mà con người cảm thấy cần phải học cách để […]

Read more