thiền sư Tejaniya

Thông báo khóa thiền Vipassana do thiền sư Sayadaw Ashin Tejaniya hướng dẫn

Căn cứ giấy phép số 1019/TGCP-HTQT ngày 26/09/2014 của ban Tôn giáo Chính phủ,  thiền viện Phước Sơn Đồi Lá Giang sẽ tổ chức khóa thiền 10 ngày, do thiền sư Ashin Intranet, quốc tịch Myanmar, hướng dẫn theo truyền thống của cố đại Thiền sư Shwee On Min (Myanmar). Thời gian: Từ 10/11/2014 đến 20/11/2014 Phiên dịch: Sư Chân […]

Read more