Những hiểu lầm về Phật, Pháp, Tăng khi đi Chùa của Phật tử

1) Hiểu lầm về Phật: Một số Phật tử kính Phật, thờ Phật, lạy Phật, coi ngài như một thần linh có quyền ban phước, giáng họa, tới chùa lễ Phật để cầu xin đủ thứ: Tài lộc, tình duyên, con cháu đỗ đạt, hết bệnh, sống lâu… Cúng Phật chút hương hoa cho là đủ rồi. Nếu lời cầu […]

Read more