Món nợ lớn nhất của đời người

Nợ thì có nhiều kiểu nợ. “Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm” (lời Phật dạy). Có những khi đã trả nợ tiền xong rồi nhưng người ta vẫn nợ nhau tình cảm. Con người chỉ ra đi thanh thản khi đã trả xong tất cả các món nợ với thế giới xung quanh. Sau những biến […]

Read more