quan sat cac phap nhu no dang la

Quan sát các pháp như nó đang là

Hỏi: Thế nào là quan sát các pháp như nó đang là? Đáp: “Đang là” là nói đến giây phút hiện tại, có 4 loại hiện tại: 1/Khoảng hiện tại (sáng nay, ngày hôm nay, tuần này, tháng này…) 2/ Khoảnh khắc hiện tại (tiếng sấm, tia chớp,…) 3/ Liên tục hiên tại (hơi thở vào hơi thở ra, bước chân […]

Read more