A-LA-HÁN, PHẬT VÀ BỒ TÁT (Arahants, Buddhas and Bodhisattvas)

Tỳ Kheo Bodhi đã thuyết giảng bài này tại Tu viện Bodhi vào tháng 7 năm 2006  Nguyên tác: Bhikkhu Bodhi Việt dịch: Trần Như Mai Lời giới thiệu của người dịch: Tỳ Kheo Bodhi sinh năm 1944 tại Brooklyn, NewYork. Ngài là một học giả Phật giáo uyên thâm nổi tiếng khắp thế giới qua các công trình dịch […]

Read more

Ly tứ cú, tuyệt bách phi

Tắc 30 (Vô Môn Quan): Có một hôm, ngài Mã Tổ nhân Đại Mai hỏi: -Phật là gì vậy? Bèn trả lời: -Tâm, ấy là Phật. ———————————– Tắc 33 (Vô Môn Quan) Một hôm, ngàii Mã Tổ nhân tăng hỏi: -Phật là gì? mới đáp rằng: -Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật. ———————————— Tắc 27 Vô Môn Quan Hòa thượng […]

Read more