Những hiểu lầm về Phật, Pháp, Tăng khi đi Chùa của Phật tử

1) Hiểu lầm về Phật: Một số Phật tử kính Phật, thờ Phật, lạy Phật, coi ngài như một thần linh có quyền ban phước, giáng họa, tới chùa lễ Phật để cầu xin đủ thứ: Tài lộc, tình duyên, con cháu đỗ đạt, hết bệnh, sống lâu… Cúng Phật chút hương hoa cho là đủ rồi. Nếu lời cầu […]

Read more

Đức Phật tùy duyên thuyết Pháp, vậy Pháp tùy thời có mâu thuẫn nhau?

Con nghe có người nói rằng Pháp của Đức Phật thuyết tùy thời khác nhau, có khi mâu thuẫn nhau. Điều này có đúng không? Đáp : Vấn đề này nếu chúng ta không hiểu rõ thì chúng ta dễ dàng bị rơi vào ngụy biện kiến. Đức Phật tuyên bố rằng chân-lý chỉ có một, cứu cánh Niết-bàn chỉ […]

Read more

Phẩm Sắc

1. Tôi nghe như vầy.: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rừng Jetavana, tại khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: – Này các Tỷ-kheo! – Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: – Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm […]

Read more

Bảng niên biểu thời kì lịch sử Ấn Độ (so sánh với Trung Quốc)

  Bảng niên biểu thời kì lịch sử Ấn Độ (so sánh với Trung Quốc)   NIÊN KỶ ẤN ĐỘ TRUNG QUỐC 2700 TTL Văn minh Harappa Thời Tam Hoàng, Ngũ Đế: Hoàng Đế (Hiên viên thị); Thiếu Hiệu (Kim thiên thị); Chuyên Húc (Cao dương thị) 1000 TTL Giống Aryans tràn vào thung lũng sông  Hằng Nhà Tây Chu. Kinh […]

Read more