Pham_Gia

Phẩm Già (Kinh Pháp Cú) New Video Slide

PHẨM GIÀ Kinh Pháp Cú Vietnamese translation by Bhikkhu Thích Minh Châu Sài Gòn, Việt Nam, 1996 Cười gì, hân hoan gì, Khi đời mãi bị thiêu? Bị tối tăm bao trùm, Sao không tìm ngọn đèn? Hãy xem bong bóng đẹp, Chỗ chất chứa vết thương, Bệnh hoạn nhiều suy tư, Thật không gì trường cửu. Sắc này bị […]

Read more