Phẩm An Lạc

15. Phẩm AN LẠC

15. PHẨM AN LẠC (Kinh Pháp Cú) Vietnamese translation by Bhikkhu Thích Minh Châu Sài Gòn, Việt Nam, 1996 (budsas.org) Vui thay, chúng ta sống, Không hận, giữa hận thù! Giữa những người thù hận, Ta sống, không hận thù! Vui thay, chúng ta sống, Không bệnh giữa ốm đau! Giữa những người bệnh hoạn, Ta sống, không ốm đau. […]

Read more