“TÂM” ƠI ! SAO NỠ LỪA NHAU?!

“TÂM” ƠI ! SAO NỠ LỪA NHAU?! Hỏi: Làm sao để không bị lừa dối trong thực hành tâm linh? Đáp: Từ Nhân đi đến Quả luôn có các Duyên. Quả sẽ trổ ra khi có các Duyên hỗ trợ mạnh cho Nhân thành Quả tương ứng. Nếu bạn ham muốn cái gì thì khi gặp thuận Duyên nó sẽ […]

Read more
niệm tâm

Niệm tâm

Theo phép niệm tâm hay quán tâm được ghi lại trong kinh điển, hành giả khách quan ghi nhận kịp thời những trạng thái tâm đang sinh khởi nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Tâm như thế nào, hành giả ghi nhận như thế ấy, không thêm không bớt. Trong cuộc sống hàng ngày, con người bị tâm […]

Read more