nguồn sinh trí tuệ

Nguồn sinh trí tuệ

Thói quen huân tập và cố hữu của tâm là không biết đủ nên nó luôn có xu hướng tìm kiếm và gom góp, gom góp rồi lại tìm kiếm, rồi lại gom góp tiếp. Nó không nhận ra nhưng khổ đau, hiểm nguy mà nó phải chịu đựng và khả năng bị cắt đứt, phải rời bỏ sự tìm […]

Read more