Mahā Pajāpatī Gotamī

Người nữ xuất gia đầu tiên trong Phật giáo

Ni Trưởng Mahā Pajāpatī Gotamī (Ma-ha ba-xà ba-đề Kiều-đàm-di)   Một buổi chiều tắt nắng, trong một rừng cây sâm si rậm rịt, ngoại thành Vesāli, một vị Ni rất già, rắn rỏi và xương kính như một cội lão mai mọc giữa triền đá tảng; bà chống cây gậy trúc, vươn thân đứng thẳng dậy rồi dùng thần lực […]

Read more