Người cư sĩ sáng tạo cờ Phật giáo

Người cư sĩ sáng tạo cờ Phật giáo và khôi phục Phật giáo ở Srilanka (Tích Lan)

PHẬT GIÁO  TRONG THẾ GIỚI TÂN TIẾN NGÀY NAY Hoang Phong biên soạn và chuyển ngữ Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội 2012 (ấn bản thứ hai) NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA LÁ CỜ PHẬT GIÁO Phật giáo là một tôn giáo khiêm tốn, chú trọng vào tâm linh và trí tuệ, nhắm vào mục đích giải thoát […]

Read more