Ngôi nhà thật sự của ta

Ngôi Nhà Thật Sự Của Ta

Thời Pháp Thuyết Giảng Cho Một Cụ Già Sắp Lâm Chung Tác Giả: Ngài Ajahn Chah Sunanda Phạm Kim Khánh và Sumanà Lê Thị Sương chuyển ngữ từ Anh sang Việt Ngôi Nhà Thật Sự Của Ta   Giờ đây Cụ hãy lập tâm thành kính lắng nghe Giáo Pháp. Trong khi Sư giảng, Cụ hãy chăm chú lắng nghe […]

Read more

Ngôi nhà thật sự của ta

Bấm vào đây đê nghe: Giờ đây Cụ hãy lập tâm thành kính lắng nghe Giáo Pháp. Trong khi Sư giảng, Cụ hãy chăm chú lắng nghe những lời của Sư cũng giống như chính Ðức Phật đang ngồi trước mặt. Hãy nhắm mắt lại và giữ thân thoải mái, lắng tâm an trụ vào một điểm. Ðể tỏ lòng […]

Read more