Hiện tượng chết và tái sanh

Chúng ta chết là chết như thế nào? Và sau khi chết, chúng ta đi về đâu? Đấy là những câu hỏi, những thắc mắc, những hoài nghi đeo bám tâm thức nhân loại từ xưa đến nay và dường như chúng vẫn đang còn treo lơ lửng ở đấy với những vấn nạn siêu hình nhức nhối và đầy […]

Read more

Mười nghiệp lành

Người, vật, chim muông, hoa lá, cỏ cây, lâu đài, phố thị, làng mạc… đều nương tựa trên mặt đất. Cũng vậy, chúng sanh hữu tình, các bậc trí tuệ, chư thánh nhơn, đức Phật… cũng do 10 nghiệp lành mà có sắc thân, tướng mạo, y báo, chánh báo sai khác, dị đồng… Tất cả phải nương tựa nơi […]

Read more

Nghiệp

Tỳ kheo Thiện Minh Nghiệp là gì? 1. Không thể nghĩ bàn: Trong cuộc sống, có một số điều ‘’ bất khả tư nghì ‘’. Không nên bàn nhiều, chỉ tin mà làm . Nhiều người do là kẻ phàm phu không biết, không hiểu nên thường tự hỏi: sao có người tốt quá mà chết sớm. Đó là do […]

Read more