Nghi thức Tụng Niệm trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy

Nghi thức Tụng Niệm trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy

Nghi thức Tụng Niệm trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Bình Anson —o0o— A. Nghi thức và Thờ phượng I. Nghi Thức Nghi thức các khoá lễ luôn luôn có 4 phần: 1. Tác bạch: Gồm cả phần niêm hương cúng Tam Bảo. Phần tác bạch như một lời trình về duyên sự của buổi lễ. Tiếp theo là […]

Read more