01bodhgya01

Những Thánh Địa Phật Giáo tại Ấn Độ

Những Thánh Địa Phật Giáo tại Ấn Độ Nguyên bản: Buddhist Shrines In India Thích nữ Minh Tâm dịch Lời mở đầu: Kính bạch chư Tôn Đức, Con xin đê đầu đãnh lễ cảm niệm công đức chỉ dạy của chư Tôn Đức và nguyện cố gắng tu học hơn nữa để báo đáp hồng ân Chư Phật Tổ và công […]

Read more