một ví dụ về khổ

Một ví dụ khổ khi vô thường đến (lời trăn trối của một bác sĩ)

Lời trăn trối của bác sĩ qua đời vì ung thư Bác sĩ Richard Teo Keng Siang, 40 tuổi, triệu phú ngành giải phẫu thẩm mỹ ở Singapore, phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối khi ở đỉnh cao nhất của tiền tài, danh vọng. Từ nhỏ, bác sĩ Richard Teo luôn đứng đầu trường trong mọi môn […]

Read more