lòng tự tại

Lòng Tự Tại (pháp Hạnh phúc thứ 38)

Phạn ngữ Khemaṃ nghĩa là tự tại, lại còn có nghĩa khác nữa là không sợ sự kinh hoàng, thoát khỏi tất cả tai nạn, trở ngại, không còn bận rộn, được có sự an vui, tiến hóa, đẹp và cao quý, giải thoát khỏi bốn điều trầm nghịch, đến Niết Bàn. Lòng tự tại chia ra làm ba hạng: 1. Lòng […]

Read more